یک پیشنهاد برای تشکیل دانشگاهی کاربردی تر!

داستان تخصص گرفتن یک شهرساز از آغاز آموزش او در دوران دانشگاه شروع می شود او در دوران دانشگاه چیزهای زیادی یاد می گیرد که ربط زیادی به محیط واقعی کار ندارد. و بعد از گرفتن مدرک وارد محیطی می شود که عمده آموزش او را قبول ندارد.

از طرف دیگر دانشگاه به عنوان یک نهاد یا به وسیله دولت یا با شهریه دانشجویان چرخش می چرخد. اما به عنوان یک نهاد به دو دسته گروه سود می رساند اول کسانی که از این بدنه آموزش دیده سود می برند مانند شرکت های مشاور شهرداری ها و کل جامعه و دوم خود افرادی که به دلیل داشتن تخصص درآمدی به دست می آورند. اما برای این سود بردن دسته اول هزینه نمی کنند! از طرف دیگر این دسته یعنی مشاوران این ادعا را دارنذ که در حین کار به دانشجویان و فارغ التحصیلان چیهای زیادی یاد می دهند...

مقدمه سوم در مورد کارگاهها و طره های عملی دردانشگاههاست که معمولا در بستری بسیاری تخلی و به درد نخور و تا حدود زیادی کپی برداری شده از طرح ها و کتاب ها صوورت می پزیرد،

پیشنهاد من این است که نهادی آمزشی تشکیل شود که بخش زیادی در درآمدش از شرکت های مشاور باشد در عوض این درآمد کارگاهها و طرح های عملی و حتی تئوریش را بر اساس کار مشاورها تدوین کند و در واقع پروژه های واقعی کار کنند، در این شرایط آموزش معنی عملی تری به خود می گیرد و فاصله میان دانشگاه و محیط کار کمتر می شود و دانشجویان چون بر اسا کارشان نمره و پول میگیرند با علاقه بسیار بیشتری سر کلاسها می آیند و ممکن است کلاسها بعد از تمام شدن رسمی کارگاهها تا مدتها ادامه پیدا کند.

دانشگاهها بر اساس معیار های خودشان دانشجو پرورش می دهند و محیط کار هم بر اساس معیار های خودش کارمند استخدام می کند، اگر این دو معیار و شرح درس ها بر اساس نیاز واقعی کار شکل بگیرد فارغ التحصیلان این دانشگاه بسیاد به درد خواهد خورد! از طرف دیگر منطق اقتصادی درآمد دانشگاه بر اساس درآمد پروژه های واقعی نوعی کنترل بر این دانشگاه ایجاد می کند.


/ 1 نظر / 20 بازدید
ابوالفضل

لایک