آغاز و مرگ شهر اسلامی

 لفظ شهر اسلامی لفظیست که در آثار و نوشته های هیچکدام از فلاسفه و حکما قبل از مدرن ایران نیست اما در دهه های گذشته بر زبان متفکران افتاده به دلیل اینکه از نظر متفکران معانی متفاوتی برای شهر اسلامی منظور گشته باید ابتدا معنی آن را معلوم کرد. برخی شهر اسلامی را شهر حکومت هایی که در آنها احکام اسلامی جاریست می دانند این دیدگاه که رنگ و بوی سیاسی دارد هم اینک از طرف سازماه های سیاسی غرب تقویت می شود می توان به پروژه مطالعاتی تحقیقاتی شهر اسلامی پارلمان امریکا اشاره کرد. دسته دیگر شهر اسلامی را شهری می دانند که در فرهنگ اسلامی ساخته شده است ؛ این دیدگاه بیشتر مربوط به شهرسازان است لینچ ، بنه ولو و بسیاری که شهرهای تمدن اسلامی تا دوران مدرن را اسلامی دانسته اند ( مانند دکتر حبیبی) در این دسته جای میگیرند. از دیدگاه این متفکران دوران مدرن و سبک جهانی پایان شهر اسلامی بود. عده ای شهری که جامعه اسلامی و حکومت حقه در آن وجود دارد را مقدمه شهر اسلامی می دانند و جز حکومت معصوم چه چند سالی بیشتر نبود را شهر اسلامی نمی دانند این دیدگاه متعلق به عالمان دینیست . اما عدهای که جسورانه می توان نام آنها را نیمه متخصص گذاشت لفظ شهر اسلامی را ابزاری برای توجیه حضور دوباره عناصر کالبدی می دانند و مصلا و مسجد و قوس و گنبد و سقا خانه منظور نظر اینان است.

در این نوشتار که به دنبال بیان مسئله پایان شهر اسلامی هستیم باید نگاهی به رابطه شهر و اسلام بیاندازیم. اگر به هر کدام از معانی نگاه کنیم وجهی از اعتبار دارند و با توجه به مسئله و ادبیات هر مسئله باید یکی از معانی را منظور کرد. اما اگر شهر را دارای نظامی متاثر از عقاید بدانیم که نسبت شهر با هستی و تاریخ را مشخص می کند باید ورود مدرنیته را پایان شهر اسلامی بدانیم هرچند که تعداد زیادی مسجد در شهر ها وجود داشته باشد که روزی سه بار اذان پخش کند اما نظام شهری مبتنی بر دین بعد از مدرنیته جای خود را به نظام شهری مبتنی بر قانون و دولت داد پدیده ای که کاملا محصول فرد گرایی مدرن است. نظم این شهر بر اساس عقل بشری و پذیرش عمومی است و نسبت فرد با نظام هستی بر مبنای عقل بشری تعریف می شود بر خلاف شهر دینی که " در چنین مدینه ها دین عنصر اصلی و پایه گذار است زیرا از راه دین است که رابطه میان بشر و مبدا پیدا می شود و از آن راه است که بشر «احکامی ازلی» را دریافت می کند . از این رو پیدایش هر دین تازه سرآغاز بنیانگذاری مدینه تازه و مدنیت تازه ای بوده است"( مدینه انسانی ص 230) . گذشته از نظام شهر و معنی شهر بعد از پیدایش مدرنیته مصالح و معماری بومی نیز اعتبار خود را برای مدتی از دست داد و امروزه که اعتبار مجددی پیدا کرده نیز نتوانسته معنی گذشته خود را احیا کند. از این جهت نیز کالبد شهر اسلامی با آغاز مدرنیته هویت خود را تا حدود زیادی از دست داد.

اما سوال اصلی اینجاست که به چه دلیل مفهوم و لفظ شهر اسلامی امروزه روز تکرار می شود و بعد از پایان آن چطور عده ای که همان مفهوم را مراد می کنند به دنبال آن هستند؟ تا بدینجا می توان ادعا کرد بر خلاف خود مفاهیم اسلامی که فراتاریخیست شهر اسلامی یک پدیده تاریخیست چرا که در تاریخ آغاز و در تاریخ پایان یافته و به سبب همین موضوع و فاصله تاریخی توانسته ایم خود آگاهی در مورد شهر اسلامی داشته باشیمو یعنی اگر شهر اسلامی در آقار حکما قدیم نیست به این دلیل است که چنین مسئله ای اساسا وجود نداشت و این فاصله ایجاد شده در دوران مدرن است که این مسئله را ساخته است. اما این مفهوم را مانند بسیاری از مفاهیم و پدیده های تاریخی که به تاریخ سپرده اند و از چنجره تاریخ به آن نگاه می کننند رها نکرده اند و بسیاری که شهر اسلامی را محصول فرهنگ و تمدن اسلامی می دانند در سر هوای تکرار بعضی از معانی آن را دارند که خود توصیف دقیق از آن ارائه نکرده اند ( مثلا نشریات تخصصی معماری و شهرسازی که در مورد شهر اسلامی در این دوره و باید ها و نباید ها صحبت می کنند چنین سودایی در سر دارند اما تا آنجا که من می دانم به جواب و توصیف مشخضی نرسیده اند) برخی از فلاسفه پدیده های تاریخی را اموری می دانند که بعد از پیدایش و تحقق یافتن تمامی ظرفیتهایشان به تاریخ می پیوندند مثلا مکاتب هنری که امروزه بخشی از تاریخ شده اند. این تلاش و این سودا به این معناست که شهر اسلامی هنوز ظرفیت هایی در درون فرهتگ تمدن اسلامی برای بروز و تحقق دارد. و موفقیت ها هرچند کوچک و طرح مسئله های پی در پی خود نشان از بسته نبودن این راه دارد. پس می توان وضعیت تاریخی شهر اسلامی ( به آن معنا که گفته شد ) را بعد از پایان تحقق آن دانست که به باور بسیاری ظرفیت هایی برای تحقق دوباره دارد

منابع :

 داوری اردکانی، رضا ،ملاحظاتی در باب طرح مدینه اسلامی، فصلنامه آبادی شماره 22

داوری اردکانی،رضا، شهر و ساکنانش، فصلنامه نامه فرهنگ،شماره 47

آشوری،داریوش،مدینه انسانی، از مجموعه مقالات آشوری با نام ما و مدرنیت، نشر صراط

*** این متن با کمی افزوده در روزنامه نمایشگاع مصالح چاپ شده بود

/ 13 نظر / 5 بازدید
نمایش نظرات قبلی
محسن

اميدوارم مطالعه خودت رو درباره احکام دینت بيشتر کنی لااقل از يک يهودی کمتر نباش که احکام شرع محرفش رو قابل انطباق با هر زمان ميداند ونرسيدن چند متفکر اول واخر راه نيست يا علي ولی تو بنويس ننوشته چيزی رو حل نميکنه بزودی خبر مقالات وکنفرانس شهر اسلامی را ميشنوی يا علی

هومن

احکام دین ؟؟ خوب امیدوارم دست اندر کاران این همایش احکام دین را به عنوان اسلامیت شهر نشناسند! و شما هم مطالعه تان را در مورد شهر !! چه چیزی شهر را اسلامی می کند؟؟ 1500 تا مسجد ؟ و یا چندین هزار با حجاب ؟ گمانم شما متن را خوب نخواندید ، احتمالا از شنیدن مرگ شهر اسلامی به فکر مرگ اسلام و یا چیزی شبیه آن افتادید !!

محسن

امیدوارم با قرار دادن خلاصه کتاب (البته بعد از مطالعه کامل)دین خودت را به خواننده مقالاتت وسایتت ادا کنی . کتاب تاریخ شهر سازی جهان اسلام (مولف : پائولو کونئو) و تاریخ شهر نشینی در اسلام (مرکز مطالعات فرهنگی خاور میانه توکیو – ژاپن در سه جلد )و دهها کتاب دیگر را هم اول خلاصه کن بعد شهر اسلامی را بکش!!!!!!!!!!!

محسن

باسلام خدمت شما: شهر اسلامی زمانی به وقوع میرسد که تمامی احکام الله اجرا شود .احکام (فقه) در معنی عام به شهر به عنوان یک مکلف مینگرد نه یک پیکره چند ساختمان و مسجد. و در سازماندهی واحدهای همجوار دستوراتی دارد از جمله توجه شما را به کتاب زیر و مهمترین نتایج آن که به روشنی به خطوط کلی و قوانین شامل شهر سازی قرانی و فقهی میرسد جلب مینماید امیدوارم خالی از تعصب بتوانید حرف این درس خوانده دانشگاههای اروپا و نظریات آن محافل دقیق تر درباره شهر سازی و معماری شهری در مکتب اسلام و مرگ و زندگی شهر اسلامی(این موجود غیر تاریخی ) نظر بدهید !! کتاب شهرهای عربی- اسلامی اصول شهر سازی و ساختمانی(بسیم سلیم حکیم) فصل اول : فقه اسلامی و رهنمود های شکل دهی واحدهای همسایگی (1- اصول و رهنمود های رفتاری 2– نمونه ها و فتاوی برگزیده) فصل دوم : زبان طراحی عناصر شهری و معماری ......... فصل سوم : تفسیری بر فرایند ساخت و ساز و فرم شهری ....... این کتاب سال 1975میلادی به زبان انگلیسی و بعد عربی و در سال 1381 شمسی به فارسی برگردانده شد (ماشاء الله به غیرت خودمون)!!!!!

هومن

فرض المحال تمام احکام فقه رعابت شود ! آیا مردم این شهر لزوما بهشتی هستند ؟؟ ایمان کجا می رود ؟ و سلوک الی الله ؟؟ این کتاب صرفا احکامی را که شهر را غیر اسلامی میکند آشکار می کند ؟ آن هم از زبان فقهی که آتچنان همخوانی با فقه شیعیان ندارد. ناراحت از مرگ شهر اسلامی نباشید و باز هم این متن را بخوانید تا متوجه شوید که با کدان تعریف این شهر میمیرد و چگونه زنده می شود. البته به نظر حقیر به حکم لا اکراه فی الدین منظور شما اجبار در احکام نبوده!و بر حسب سیره نبوی اخراج اقلیت های مذهبی هم !!!

هومن

با تعریف جناب عالی به حسب جایز الخطا بودن اسلام و غیر احباری لودن دین و لزوم حکم فقه به ظاهر اصلا شهر اسلامی در تمامی طول تاریخ ( البته توجه داشته باشید حکومت موعود بعد از تاریخ است ) وجود نداشته است ! به باقب تعاربف هم توئجه کنید !!

نمی گم

عجب احمق هایی پیدا می شوند

شهر ناز

به گمانم بعد از ۳-۴ ماه کسی اينجا را نمی خواند ديگر... ولی من نظرم را ميگويم. شهر اسلامی زمانی به وقوع میرسد که تمامی احکام الله اجرا شود -----> بله ولی اينکه شما ميگوييد آقا محسن شهر اسلامی نيست! بلکه آرمانشهر اسلامی است. شهر اسلامی که در اين نوشته تعريف شده(صرفنظر از اينکه مبانی نظری اين بحث درست است يا خير ) اشاره به نامکذاری بعد از بوجود آمدن دارد. در واقع بحث سر اعطا نام به کالبدی موجود است نه اينکه بگرديم دنبال کالبدی که در خور نام باشد. کمی گنگ است اميدوارم منظورم را بفهميد

شهرناز

در ضمن جدا از اينکه اشاره شما به شيعيان تنها ۱ جمله از متن و مباحثات را در کل به خود اختصاص داده ولی بهتر است حواستان به به اين موضوع جلب کنم که يادتان نرود بيشتر جمعيت ايران تا قبل از اينکه مجبور به شيعه شدن بشوند سنی و يا بر مذاهب ديگر بودند. پس به همام احکام دين رضايت بدهيد برادر. وحدت سنی و شيعه هم يادتان نرود

شهرناز

و يک مساله ديگر. آقای فروغمند يادتان رود که اين ما... مردم ...هستيم که شهر را تعريف ميکنيم. همانطور که اگر در شهری همه زنان با حجاب باشند و احکامی هم رعايت شود ولی در هر خيابان ميکده ای هم موجود باشد و به طبع آن بساط عيش و نوش و عشرت و..(بماند باقی..) آن شهر، شهر اسلامی نيست، اگر شهری هم کالبدی به قول شما با مظاهر بارز اسلامی داشته باشد ولی مردمش الزامی به اسلام نداشته باشند باز هم آن شهر شهر اسلامی نیست. حداقلی(که مقدارش زیاد است) از هر دو لازم است تا شهر شهر اسلامی بشود.