مسئله هنر در حکومت ایرانی اسلامی

   هنر اگر با بداعت همراه باشد و طرحی نو  و فکری نو داشته باشد لاجرم در منظومه فکری که نو نیست مگر کشف حقیقیت از مجرای شناخته شده، می تواند مشکل ساز شود.  نظم در چنین جامعه ای تبعیت است و بداعت خواه نا خواه ساختار شکنانه است، هنر در این جامعه منشایی در گذشته دارد ظرافت پیشه است و در راستای تایید نظم و نظام حاکمیت تعریف می شود، هنر چنین اوتوپیایی یعنی ساختن و ترویج تعهد اما بداعت با تعهد در تقابل است.

دانشمند و صنعتگر هم در هر جامعه ای نقش و مزیت و محدودیت خاص خود را دارند اما در جامعه ای که نقش حاکم نقش حکیم است و فیلسوف هنرمند نقش بسیار محدودی خواهد داشت به خصوص آنجایی که به ذهن این حاکم بیافتد که این هنر ذهن جوانان را منحرف می کند، و به همین دلیل افلاطون با احترام هومر را از اوتوپیای خود می خواست که اخراج کند. چراکه افلاطون می پنداشت اشعار هومر جوانان را منحرف می کند و نظم جامعه آرمانی را به هم می زند اما مگر در اشعار هومر چیست؟!

افسانه و قهرمانی یا ملی گرایی تخیل چه بی نظمی در جامعه ایجاد می کند؟ اگر شعری خیالی و خوابی به شهروندان انتقال دهد  کدام آرمان به هم می ریزد؟

هنر در ایران امروز یا تمجید می شود مثل غیلمهای دیروز مخملباف و حاتمی کیا و امروز ده نمکی یا انکار می شود و یا نفی و چه راحت از بابی به باب دیگر می رود، مسئله نظارت بر هنر در ایران مسئله ایست که پایگاه نظری جدی دارد این موضوع خیلی موضوع موضع دولت ها و آزادی و دیکتاتوری نیست، فلسفه حکومتی چنین متعالی حقانیت کنترل بر بداعت را دارد و به سبب فرض حقانیتش به راحتی حذف می کند و دستور می دهد. هنر در چنین بستری مسئله هنر است و برای تدوین راه و چاهش باید بالاترین مقامات و حاکمان نظر دهند اما مگر بداعت را می توان دستوری پیش برد؟

اما حاکمان فیلسوف این جامعه هم به هنر احتیاج دارند هنری که زیبایی و حقانیت آبشخوری این فکر را تایید کند هنری که جدید باید اما از حریم ها بیرون نرود، در این حالت فقط محصول هنر برای حاکمیت ارزش دارد و نه ذات هنرمند. هنرمند به دلایل زیادی به عنوان یک شخصیت در این منظومه فکری منفور است و باید کوبیده شود.

مسئله هنر در چنین جامعه ای ذاتا میان منظومه فکری حاکمیت و و فکر هنری در تضاد است و نباید به راه حلی دل خوش داشت.


/ 1 نظر / 18 بازدید
ماهان

سلام با مطلب : سوتي برنامه 90 : پخش تصاوير فوتبال زنان از تلويزيون استوديوي برنامه 90 + عـکـس up هستم سر بزنيد موفق باشيد