آبروی کلمات و عابران ظلمات! ( چگونه سواری می کنند؟؟)

در شرایطی که مصادر امور سعی در ارزشی کردن همه امور از بازی فوتبال تا بازی هسته ای دارند برای رسیدن به هدف خود با به ابزاری بی ثبات احتیاج دارند که اغراض و اهداف خود را سوار بر آن مرکب کنند...
مفاهیم و واژه ها تحت فشار ابزارهای رسانه ای رنگ می بازند و به قیمت نابودی مهفوم و گذشته به برخی اهدافشان منجمله منفعل ساختن مردم می رسند....
برای مثال واژه مردم و ملت، استکبار، غرب، حقوق بشر و .... را در نظر بگیرید که با چه شدتی در زبان اینان تغییر مفهوم دادند و از نظرشان مرکبی برای رسیدن به هدف شد و از طرف دیگر چنین مردمانی معنی ستیز شدند و اینست دلیل رجوع مردم به آهنگها و حرفها... بی معنی چرا که در واقع معنی و معنی یابی در این کشور دچار آسیب شد....
این بلاگ مختص شهر و مسایل آن و علم مربوط به آن است و مطالب اولیه قطعا حالت مقدمه و شناخت کلی دارد....
برای مثال عرض می کنم آقای احمدی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی گفته اند که مخالفت دانشجویان به تدفین شهدا در دانشگاه وجهه قانونی ندارد،خوب احسنت بر شما اما آیا سلب مالکیت سلب آزادی عقیده، تخریب منزل مسکونی شخصی و تغییر مورد وقف و درگیری ها در حسینیه دراویش قم قانونی بوده؟!! یا اینبار مردم همیشه در صحنه بودند که فتنه را خاموش کردند و در دانشگاه عده ای قانون نفهم؟!! آقای وکیل چرا به این نقض قانون و شرع و اخلاق اعتراض نکردی؟(رجوع کنید به سالنامه شرق سال دوم و 24 اسفند 1384 و سخرانی حجه السلام کدیور در مراسم جبهه مشارکت برای کاریکاتورهای موهن به پیغمبر) تضاد آشکار و واضح است... و ایجاست که مفاهیمی مثل مردم و قانون، مرکب رسیدن به اهداف شده است اما این اهداف چیست؟از خود بپرسید و به ما هم بگویید هدفتان از این دوکار چیست؟ آیا مخالفت دانشجوییان(اگر کورکورانه بخوانیمش) مانعی برای رسیدن به هدف گسترش فرهنگ شهادت و انقلابی و حتی گرفتن برکت از این اجساد متبرک نیست؟؟ با شایدم هدفتان همین است که شد؟!
مردم کیانند و حرکات آنان چه اعتباری دارد و قانون چیست(و اگر ناراحت نشوید می پرسم) به چه کار می آید!!

/ 0 نظر / 9 بازدید