یک پیشنهاد: گونه شناسی بافت شهر تهران

تهران شهریست که از مسائل متععدی رنج می برد از طرفی در برخی از قسمت ها مسائل زونینگ و تک کاربری شدن مشکل ایجاد کرده از طرف دیگر غلبه شدید توده بر فضا در برخی محلات کمبود فضاهای عمومی مشکل است و در برخی محلات مسئله امنیت فضای عمومی جدیست ، در چنین شرایطی تقسیم بندی بافت بر اسای ویژگی های اساسی آن بسیار مفید و است در درجه اول این دسته بندی میتواند به نوشتن راهنماهای طراحی شهری کمک کند و از طرف دیگر ان گونه شناسی می تواند شخصیت های محلات را حفظ کند.

گونه شناسی صرفا یک تقسیم بندی نیست در گونه شناسی طراحی شهری معمولا فرم و عملکرد را در ارتباطی تنگاتنگ با یکدیگر میبینند و معمولا نگاهی تاریخی به انواع گونه ها دارند، گونه شناسی علاوه بر اینکه مسائل و در پی آن راه حلها را دسته بندی می کند به انواع توسعه در مناطق فرادست راهکار ارائه می دهد.

متاسفانه تحقیقی مستدل و کارا در این زمینه تا بحال انجام نشده است و جز چند مورد گونه شناسی فضاهای شهری ایران که آنهم محدود به فضاها تاریخی و بسیار با رویکرد عملکردی صورت گرفت نمونه شناخته شده دیگری وجود ندارد.

انجام چنین تحقق نیاز به یک کار گروهی و منایع قابل توجه مالی و تخصصی دارد و از دست یک فرد خارج است حتی اگر در محدود ترین حالت بخواهیم بافت را صرفا بر اساس دانه بندی و شبکه ارتباطی و تراکم و فضاهای عمومی و خصوصی آن ببینیم. در هر حال گونه شناسی باید شامل ویژگی های اصلی یک گونه شود، اما مثلا لازم نیست مقاومت بناها را در گونه شناسی لزوما بگنجانیم چون هر توسعه ای باید مقاومت را در بر گیرد!

 متاسفانه مدتی است که از انجام این تحقیق به دلایل اجرایی ناامید شده ام ، امیدوارم تیم حرفه ای این تحقیق را به نحو شایسته انجام دهد

/ 1 نظر / 32 بازدید
امین شهامی پور

با سلام امین شهامی پور میزبان ضیافت 16 ام در نظر دارد با افزودن بخش عکاسی و عکس های مجازی فضا را به گونه ای متنوع تر بکند از تمامی شما دو ستان عزیز خواهشمندیم ضیافت 16 با عنوان رویکردی به طبیعت را همراهی کنید. با تشکر