یادگاری که درین گنبد دوار بماند!!!


خیال و رویای جاودانگی هیتلر در طرح هزارساله حزب نازی کاملا قابل شناسایی است طرحی که تنها بعد از گذشت سه سال به تاریخ پیوست و احتمالا جاودانه شد! اما دوار بودن این گنبد و چرخش چرخ گردون برای ما ایرانیان معنایی تلخ و جبر آمیز دارد؛ گویی هر پادشاه که سلطنت خود را مبدا تاریخ نویسی می گرفت با این کار خاتمه تاریخ خود را هم اعلام می کرد، جاودانگی اما هرچه باشد جنبه هایی فراتر از تقلید در خود دارد. اما شاید طلب جاودانگی مرجع تقلید بسیاری باشد هرچند که ثابت نگاه داشتن زمان کمتر طلب مادی داشته و در رویای متافیزیکی گنجانده شده. هرچند به جرات می توان گفت نقوش اسلیمی ها و خط نوشته های قرآنی در بناهای حیرت انگیز ایرانی گوشه چشم رندانه ای به سرمدیت دارد و سویی در ادراک زمان مند مخاطب، شابد به همین سبب است که در اکثر اتفاقات رمزی ادبیات ایرانی که از بسط زمان و رفتن به دیار لازمان شده است سویی در خاک دیده می شود. اما استدلال واضحی که جنبه سرمدی انسان را آشکار می کند خود آگاهی بشر از مرگ و نابودی جنبه هایی از زندگی است. بی جهت نیست که آنان که با مرگ زندگی می کنند طعم جاودانگی را چشیده اند

/ 2 نظر / 12 بازدید
ديوونه

بسيار عالی. آنان که با مرگ زندگی می کنند طعم جاودانگی را چشيده اند. کی بود می گفت: و نترسيم از مرگ. مرگ پايان کبوتر نيست؟

پس مرگ بر زندگی!