گشتی در هنر سنتی

هنر سنتی ادعای تقدس دارد، اما این تقدس برخلاف بسیار مقولاتی که ادعای آن را دارند باید شناخته شود و نمی توان از جنبه تعبدی آن را مقدس دانست. ضرورت شناخت ما را به چند لایه ای بودن معنی هنر سنتی و در نهایت تمثیلی بودن آن راهنمایی می کند. هنر سنتی هموتره با رمز و تمثیل سروکار داشته است. اما تمثیل چیست ؟ برای شناخا بیشتر این مفهوم باید به چیستی خیال توجه کرد

 خیال که با اسامی هم معنی مثال و تشبیه خوانده می شود معمولا با توهم اشتباه گرفته می شود. از نظر حکمای سنتی عالم خیال رابط میان عالم معقولات و عالم محسوسات بود و از نظر سهروردی تفاوت وهم و خیال را می توان از عقل و با عقل دریافت. اما ویژگی های عالم خیال و ارتباط آن با هنر سنتی چیست ؟ موضوع خلق و خلاقیت در هنر بسیار مهم است. اما آزادانه ترین عالم برای خلاقیت عالم خیال است چرا که بی هیچ تدارکات و مقدمه ای آنچه تصور شدنی است صرفا با اراده تحقق می یابد ( آنچه خواهد دلت همان بینی) اما تمامی صور خیالی مخلوق اراده ما نیستند و بسیاری از خیالات بر ما عارض می شوند

گفتم که بر خیالت راه نظر ببندم گفتا که شبرو است او از راه دیگر آید

حتا هنرمندان امروزی که در عالمی متفاوت زندگی می کنند جنبه های الهام گونه که در عالم خیال تحقق یافته است را تجربه کرده اند.وسعت خلاقیت در این عالم تا حدیست که آنچه در عالم ماده ( محسوسات) غیر ممکن است در عالم خیال به چشم به هم زدنی تحقق می یابد

/ 10 نظر / 16 بازدید
عادل ستاری پور

گفتی توهم ياد اوهام افتادم و آلبوم جديدش آلوده که ديوانه ميکنه. www.o-hum.com

عادل ستاری پور

لمس توهم Illusion بوسیله باور بعد چهارم گاهی لذت بخش و گاهی زجر آور حقیقتی (یا طریقتی) است غیر قابل وصف.

عادل ستاری پور

بسوخت حافظ و کس حال او به یار نگفت مگر نسیمي پیامی خدای را ببرد

نوید

خيلی موضوع لذت بخشيه.چه خوبه که هرازچند گاهی بهش میپردازی .خوبیش اینه که تو این وانفسای مدرن هم میتونه تجربه بشه.که ميشه.فقط يه ذره شفافيت و بصيرت ميخاد. يک جام شراب صد دل و دين ارزد يک جرعه می مملکت چين ارزد جز باده لعل نيست در روی زمين تلخی که هزار جان شيرين ارزد

علی

توهم بار منفی داره مگه نه تمثيل کنايه است و رمز و راز ولی دنيای جالبی دنيای هنرمندان بهتره خوابشون رو بهم نزنی

لنين!!

آدمهايی که دوره وب من می چرخن؟ چيه حسوديت ميشه تو وبم يه کلوپ گفتمان باز شده و تو وب تو همه يا نخونده ميان پيام تعييد می ذارن يا ميگن: هومن جون قربون دلت بريم! چرا گرفته!! :)) ببين پير مرد قبول کن دوره ی پير ميکده گذشته!!!

لنين

تاُييد!

لنين

اگه منظورت از گفتمان اونی باشه که تو بلدی! نه پيرمرد ما اهلش نيستيم

عادل ستاری پور

يارب اين نو دولتان را بر خر خودشان نشان كاين همه ناز از غلام ترك و استر ميكنند تفديم به لنين عزيز

نوید

پیرمرد جان! در مورد لنين.. نخست موعظه پير صحبت اين حرف است که از مصاحب ناجنس احتزار کنيد