یک کار مثبت

 

اگر شهرسازی قصد انجام حرکتی مثبت در زمینه تخصصی داشته باشد بهترین کار چیست؟کتاب خواندن و نوشتن مقاله و کتاب و یا انجام پروژه ای خوب می تواند گزینه های جالبی باشد اما اینها همه ابزار هستند و لزوما کار خوبی نیستند. کار خوب چگونه سنجیده می شود، چه کاری خوب است و چه کاری بد؟!

شهرسازی دانشی است که نتیجه خود را در شهرها نشان می دهد یعنی بر خلاف مثلا ادبیات نوشتن یک کتاب الزاما کار خوبی نیست هرچند شاید منافع زیادی برای نویسنده داشته باشد اما برای شهرسازی وقتی این کتاب مفید است که نتیجه آن در شهرها کم یا زیاد اما مثبت تجلی پیدا کند. با این دید فاصله میان کار تئوری و کار عملی فاصله ای بیخودی است یا به عبارت دیگر شرایطی که در آن چنین فاصله ای ایجاد شده است مشکل دارد و ما از شهرسازی دور شده ایم. اینکه در حال حاضر کار تئوری که معمولا منظور نوشتن و سخنرانی و تدریس است و کار عملی یعنی کار در مشاور و یا مدیریت فاصله دارند و دانشگاه و مشاور فاصله دارند به دلیل طرح نادرست مسئله در و برای شرایط ایران است.

تئوری چیزی نیست مگر آن دانش استقرا یافته بر مبنای تجربه  کار عملی و تجربه و طراحی چیزی نیست مگر به کاربستن تئوری و تقویت و یا تضعیف آن. تئوری و عمل در معنا و تحقق درست، ذاتا با هم ارتباط دارد اما اگر این ارتباط نابود شود نه تئوری در عمل سنجیده می شود و نه عمل سنگ محکی برای ارزیابی دارد. در این شرایط کار خوب یک کار مبتنی بر ادراکات فردی است.

یک کار مثبت در شهرسازی کاری است که تاثیرش بر شهر مثبت باشد اما چه بسیار مواردی که این قدمهای کوچک مثبت در کل منفی باشند. برای یافتن بهترین کار مثبت باید لااقل نگاه و طرحواره ای دور نگر و مبتنی بر روش منطقی داشت.

خیلی از فعالین این دانش درایران حقیقتا به دنبال کارهای مثبت هستند اما یک کار مثبت کوچک اگر نسبتش را با مسئله اصلی و کارهای قبلی و بعدی مشخص نکند چه فایده ای می تواند داشته باشد؟ به خصوص اساتیدی که سالها کار می کنند و یا قرار است سالها در این زمینه کار کنند باید مسائل کلی نظری و عملی و ناکارآمدی هارا در نگاه خود معرفی کنند. اگر رابطه تئوری و عمل اینگونه در ایران دچار اعوجاج نمی شد کارهای مثبت کوچک خیلی راحتتر پیدا می شدند و ارزیابی می شدند و امتحان می شدند اما الان این ابهام وجود دارد و شاید یک کار خوب رفع آن باشد.

/ 2 نظر / 19 بازدید
محمدرضا منعام

خارج از موضوع: دلم برای دوستان خیلی تنگ شده - امیدوارم بزودی هم دیگر را باز هم از نزدیک ببینیم.