الشرح لما جرا علی الماجرا!

 

دوستان بلاگ نویس چرا طرح مسئله نمی کنید؟ آیا معمار و شهرسازی ایران خوب است ؟ آیا از جامعه علمی راضی هستید ؟؟ چرا طرح مسئله نمی کنیم ؟  چرا موضوعات جسورانه و جدی را مطرح نمی کنیم در این بلاگ ها ؟ نوشتن در مورد نمادگرایی در معماری باید در مقالات جدی دنبال شود چرا دوستانه دور هم ضیافتی تشکیل نمی دهیم چرا همدیگر را نقد نمی کنیم چرا ادبیاتمان با فضایمان هماهنگ نیست ؟ چرا حرفهایی که در فضای جدی ممنوع شده را در این فضا خود بر خود ممنوع کردیم ؟؟

مطمئنم که بهترین استفاده از این فضا را نداریم اگر موج بلاگ نویسی کم رنگ شده دلیل دارد ، با فراخوان که نمی توان حرف مهم را پیدا کرد، بیایید راهی را پیدا کنیم که بهترین استفاده را ازین فضا ببریم ،

رپ که موسیقی خیابان است داستان جدید دارد این چند ساله چرا ما به این پیام بی توجهیم؟  در مسائل سیاسی چند ماهه گذشته حوادت مهمی رخ داد چرا از دید تخصصی آن را ندیدیم ؟ معماری فضاهای فیلم های تبلیغاتی را چه کسی می تواند تحلیل کند؟

دانشگاه گوشش سنگین شده دانشگاه اسیر ساختار هایی شده که بسیار کم فایده شده مجلات مجبورند در مسیرهایی خاص حرکت کنند  ، این حرف ها فضا ندارد و بسیار حرف های دیگر... اگر حرف امروز را بزنیم مشتریانمان روز به روز بیشتر می شود...

بیایید طرح مسئله کنیم! چرا هرکس نمی آید هدفش ار بلاگ نویسی را توضیح دهد که موضوع بحث شود ؟ سالیان گذشته شبهای قدر با دوستان می نشستیم از ماجرای سال گذشته  تعریف  می کردیم و  برنامه برای سال آینده را تعریف می کردیم در آن جمع کوچک دوستانه بسیار حرف ها زدیم و چیز ها یاد گرفتم.

فضای بلاگ ها تخصصی به سمتی پیش می رود که هرچه باشد دوست داشتنی نیست

/ 2 نظر / 15 بازدید
محمدرضا منعام

همواره موضوعات و مشکلات پیش روی ضیافت ها را در انحصار طلبی و شاید ساده انگاری بعضی آقایان وبلاگ دار دیده ام اعتقاد دارم بحث شما درست است ولی باید پذیرفت که موضع از پایه خراب است فکر خوب بود ولی وقتی کم کم بی ساختاری خودش را نشان داد وقتی پیشنهاد ایجاد نظامی هماهنگ و آکادمیک برای آن داده شد بعضی ها شعار دادند اینجا ضیافت است باید چای و قهوه دهند و معماری نوش جان کنند انتظاری هم بهتر از این نباید داشت.

محمدرضا منعام

سخنرانی: مدیریت زمان در شهرهای جدید http://settlementforall.persianblog.ir/post/82/