اشتباه یا درست مسئله این است   

نمی دانم چه کسانی چرا برای خواندن این صفحه وقت می گذارند، نمی دانم این نوشته ها به چه درد چه کسانی می خورد!..

این بلاگ دو رویکرد داشته، اول نقد  دوم ایده!  چندیست که طرح نوشته ها ( قبلا بیشتر انتقاد می کردم) را در بلاگ می گذارم، ایده هایی که ار جنس کار علمی نیستند و از جنس موضوع فکر شده اند، موضوعاتی که معمولا جایگاه و فرایند فکر در موردشان هم مشخص می شود. مسئله امروزم این است که این بلاگ ( و بلاگ ها مشابه) چه نقشی می تواند و باشد داشته باشد.

کارکرد اصلی بلاگ خاطره نویسی است، اما در ایران بخصوص بلاگ ها معماری از این فضا ( که البته جوابگوی همه نیاز های این کاربرد نیست) به عنوان کافه یا فضای عمومی نقد و گفتگو استفاده می کنند، معماران غالبا جوان و نیمه گم نام!  البته نوشته های این ضیافت ها را نه می توان به عنوان نوشته علمی دانست و نه اگر رویکرد انتقاد اطلاعات را در پیش گرفته باشد مسیر صحیحی طی کرده، این نوشته ها انواع و افسام دارد از بیان احساسات درونی گرفته تا بیانیه ها و تحلیل های کلی و جزیی را می توان در این میان یافت بعضا بلاگ نویسان می خواهند جای کتاب و مفاله و کارگاه را هم بگیرند. شاید این موضوع که انگیزه مطرح کردن و مطرح شدن در این بلاگ نویسی ها گاها دیده می شود را نتوان رد کرد بخصوص اینکه معمولا اسم های نه چندان مشهور می نویسند.  البته اگر مطرح کردن مربوط به مطرح کردن ایده باشد شرابط بهتر است، اما وقتی ایده مطرح شده معمولا نقد مناسب دریافت نمی کند این مطرح کردن ایده فقط در حد نیت نویسنده باقی می ماند و مطرح کردن اسم تنها چیزیست که عملا با آن مواجهیم!

اگر فضای مخاطبان این صفحه فقط مطرح کردن  باشد جهت گیری نوشته ها اشتباه بوده،  اگر در بلاگ ها ایده ها حرف می زند و ایده ها و نظریه ها و نقد ها به ضیافت می نشستند فضای عمومی نقد خیلی بهتر بود! اما اشکال کار از جای دیگر است این رفتار در واقع محصول محدودیت ها و کمبودهاست، این کاربرد از این فضا جبران کننده  است!

 

لینک
شنبه ٢٤ فروردین ۱۳۸٧ - هومن فروغمند اعرابی