ارک علیشاهی در انتظار ستمی دیگر   

ارک علیشاهی بنایی است باقی مانده از دوران پس از حمله مغول و خاظراتی از اسلام آوردن مهاجمان (آخر در تاریخ ایران بسیاری از مهاجمان آمدند و ماندند و تبدیل به احسن شدند!!) و ساخت مسجدی پر عظمت که در مقیاس و سادگی اغراق برانگیزش بیگانه بودن و بادیه نشین بودن مغولان تبلور یافته است.این بنا در زلزله های سنگین قاجاری سالم ماند و در نهضت مشروطه مکانی برای دفاع سرداران ایران بود،دفاع از توپ روسها و حمله ارتش حکومت...اما ارک بر جا ماند تا چندی بعد از انقلاب 57 ایران به دستور امام جمعه شهر سعی بر تخریب یک مشت آجر کردند اما بنا باز بر جا ماند هرچند به حریم آن که قطعا حاوی نشانه هایی از تاریخ ما بود تجاوز شد و امروز در 7/8 متری آن شاهد کارگاهی بزرگ هستیم که درست بر جای سالن موسیقی این بنا علم شده و بعد از خاک برداری 9متری شبانه از طرف ایشان صورت جلسه ای نوشته شد به این محتوا که در این مکان چیز تاریخی پیدا نشد!! کسی باور میکند؟ در این سایت چند صد ساله یک کوزه شکسته هم نبود؟!! یا هرچه بود زیر چنگک های ماشینها برای همیشه نابود شد؟!! هیچ در جایی خدایی نکرده دیده اید یا شنیده اید که با قلموهای مخصوص این خاک را باید کنار زد ؟؟؟! اما از نظر نشانه شناسی این دو بنا در کنار هم حاوی جنبه های مخفی اینانند... اما آنچه مرا به نوشتن داشت بدنه قاجاری است که در طرف دیگر سایت ارک قرار دارد و خود همین آجرها و گچها اگر در هرکجای این جهان بود مرمت میشد و استفاده میشد اما بزرگان تصمیم دیگری برای این اسناد تاریخی دارند..آری تخریب و احداث پارک!!
؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!! والا!
لینک
جمعه ۱۱ فروردین ۱۳۸٥ - هومن فروغمند اعرابی