تحلیل نقد شهر   

اهداف : با توجه به اینکه اساسا امروزه روز منابع دست اول و مفید به وفور یافت می شوند و اینکه بهتر است وقت ( چه نگارنده و چه خواننده ) برای خواندن مطلبی ناب و درجه یک مصروف شود در ابتدا نوعی سوال انگیزی معرفی منابع و مباحث مد نظر بود و قرار نبود هیچ کدام کپی و یا تلخیص مطلبی ارائه شود، پس جای حرف های قابل دفاع و نظریه های خام باز بود و البته در برخی موارد معرفی منابع ( که مورد استقبال قرار نگرفت )  البته بنده به شخصه اعتفاد دارم برای برون رفت از وضع نا بسامان کنونی(مشکلات فرهنگی کشور)  باید کار علمی و روشنفکری  ( و حتا اقتصادی ) را بر کار سیاسی مقدم دانست و این را هم مد نظر داشت که هدف آخرین منزل است! یعنی آن وضعی که از اول منظور است آخر رخ می دهد. وبدین سبب به نظرم موجه می آید که اگر گاهی کسی کار علمی کرد آن را در اختیار همه قرار دهد. اما چرا نقد ؟! تمام نکته اینجاست که نقد ابزار پیشرفت و توسعه می باشد. این نقد تا جایی باید برود که بزرگان هر علمی را روزی به افول برد ؛ کاری که ما هرگز نکردیم نه در مورد ابن سینا و نه حتا در مورد مکتب اصفهان ، وقتی یک مقوله نقد نشود به روز نمی شود و درک مجدد از آن منوط به گذشته می شود.( و این چه بد که معمول اساتید به جای تمرین نقد می گویند الان وقت آن نرسیده که نقد کنید ! همین است که آن وقت که وقتی می رسد نمی توانند) لینک ها حاصل گشت و گذار بود اساسا نمیتوان گفت چقدر به کار رفته ! اما وجودشان در چارچوب اهداف بود

مخاطب : به نظر میآید مخاطبان جوان بودند، و اساسا از دو نوع مطلب استقبال می شد مطلبی که به مباحث روز مربوط باشد و مطلبی که جنجالی باشد ( عرف شکنی کند مثلا جنسیت فضایی و یا حیات و مرگ شهر اسلامی ) و اینگونه به نظر می آید که اغلاط املایی و بیان ضعیف من بزرگترین ناخرسندی های مخاطبان بوده

ابزار : بلاگ اساسا برای خاطره نویسی تدوین شده( و به نحوی برای معرفی خود به دیگران ) و مطالب بلاگ برای رفرنس دادن حتا از روزنامه هم کم اعتبار تر است ، اما با این اعتبار که برای حرف زدن و شنیدن حرف ها و راه انداختن جریان فکری ویا استدلال کردن جای مناسبی است ، و از همه مهمتر برای اشتباه کردن ، در اینچنین فضایی است که میتوان جسور بود... بیان تصویری : جایش خالی بود ! اما مگر در کتاب های نظری که امروزه مینویسند به خصوص در مورد شهرسازی هنوز به مرحله ای رسیده اند که بیان تصویری وزینی وجود داشته باشد ؟ البته بهتر است به عنوان یک شاگرد بیشتر از اساتید انرژی مصرف کنیم !  

محتوی  :  محتوا باز بوده،  وسیع و کم عمق  نه مخاطب نه نگارنده به دنبال عمیق تر بحث کردن و دنبال یک حرف را گرفتن و به نتیجه رسیدن نبوده است ( چرا ؟؟)  این به نظر بد می آید ! لحن  بیشتر یاد آوری و گاها انذار(!!) و نفی مواضع و موارد را در خود داشته ....

؟ بلاگ خوب چه مشخصات و اهدافی باید داشته باشد ؟

پست خوب کدام است ؟!

لینک
پنجشنبه ٢٦ بهمن ۱۳۸٥ - هومن فروغمند اعرابی