مشروعیت   

چرا شهرسازان این اجازه را دارند که در شکل شهر دخل و تصرف کنند ؟

خوب مقدمه استدلال اینست که اگر آنها تصرف کند شهر بهتر می شود اما این مقدمه خیلی خود موجه نیست! اول از کجا معلوم که بهتر شود آیا منظور از بهتر آن چیزی است که خودشان می گویند بهتر ؟! چرا روشنفکران و نقاشان (و در شهر ما به خصوص رانندگان تاکسی) نباید شکل شهر را تغییر دهند مگر آنها هم چنین ادعایی ندارند ؟

 خوب شاید گقته شود که شهرسازان دانش مربوطه را دارند اما این جواب هم مشکل دارد چون وقتی اثبات می شود که آنها عملا اقدامی کنند و ادعایشان معلوم شود،

جواب بهتر اینست که بگوییم برای  شهرسازان که دانشی را کسب کرده اند به صورت قراردادی این فرصت را فراهم کرده اند که شهر را به شهری بهتر تبدیل کند.

 دکتر و قاضی و حتا پیک موتوری به نحوی مشروعیت لازم برای دخالت در امور مربوطه را دارند اما به خصوص در ایران که هنوز شهرسازان هیچ شهری نساخته و بار قبول مسئولیت هیچ پروژه ای را بر دوش نمی گیرند این مشروعیت جدا زیر سوال است. اگر امروز حیطه شهرسازی  تعریف مشخصی ندارد حتم بخش مهمی از این مسئله به همین موضوع بر می گردد.

 

لینک
پنجشنبه ٢۱ آبان ۱۳۸۸ - هومن فروغمند اعرابی