نقد مقدمه پیشرفت   

در مورد مکتب اصفهان هم باید  بدیها و هم خطر هارا گفت! چون دوستان بیشتر خوبی هارا گفته اند من می خواهم در چند پست بعدی از نگاهی منتقدانه به این مکتب نگاه کنم، اما در این مقدمه چند پیش فرض را  مطرح می کنم،

نقد کار همه می تواند باشد،  لازم نیست تا آدم ها بزرگ شوند تا نقد کنند اتفاقا برعکس بهتر است از همان اول نقد کنند، نقد کار اساتید نیست ، به هزار دلیل رعایت  و ... برای نقد کردن موقعیت مناسبی نیست برای آموختن نقد هم که بسیار دیر است! دوم اینکه اگر انسانهای بزرگ مثلا یک واژه را به کار برده باشند دلیل نمی شود که آن واژه حق باشد!! تازه آن چیزی که قدیمی تر ها از این واژه منظور می کردند با آنچه امروز مد نظر هست تفاوت دارد، سوم اینکه فقط مکتب اصفهان در شهرسازی مد نظر این نوشته خواهد بود

در اینجا تیتروار آنچه که به نظر مکتب اصفهان در شهرسازی را خطرناک میکند بیان می کنم

توجیه اصالت طلبی

توجیه حکومت غیر دینی عرفی

اختلاط زیبایی بناها با زشتی حکومت

همسویی با حکومت در نگاه به گذشته از پنجره صفویه به عنوان تنها نگاه معتبر

نگاه به گذشته

اولویت دادن فلسفه بر نظر و عمل (توجیه روایت بزرگ)

 

لینک
سه‌شنبه ٢٦ آذر ۱۳۸٧ - هومن فروغمند اعرابی